Aktualności Red Park I - ASMA Poznań

Informujemy, iż dnia 10 lipca 2014 roku odbyło się spotkanie Rady Wspólnoty. Obecni na spotkaniu byli:

 • Anna Piaszczyńska
 • Łukasz Kaźmierczak
 • Adam Gębski
 • Magdalena Młodawska
 • Patryk Miszewski
 • Angelika Więziołek

Omówiono następujące zagadnienia:

Bezpieczeństwo wjazdu i wyjazdu z Hali Garażowej

Zgodnie ze zgłoszeniami podczas zebrania z dnia 01 lipca 2014 roku Zarządca zebrał oferty na montaż lustra oraz sygnalizację świetlną. Rada postanawia zakupić lustro. Jednocześnie Rada zobowiązała Zarządcę do złożenia wniosku do Inwestora o zainstalowanie sygnalizacji dla Budynków A i B, na etapie realizacji Budynku B.

Zasady parkowania na terenie Wspólnoty

Rada omówiła zasady parkowania na terenie Wspólnoty na terenie zewnętrznym. Zasady te mają zostać spisane przez Zarządcę i przekazane wszystkim Członkom Wspólnoty. Jednocześnie Rada prosi o przekazanie ustaleń dla przedstawicieli Biura Ochrony Fizycznej celem egzekwowania przez Agentów Ochrony zasad ustalonych przez Wspólnotę.

Powierzchnia zjazdu do Hali Garażowej

Rada Wspólnoty jednogłośnie postanawia nie ingerować w powierzchnię zjazdu do Hali Garażowej. Podczas sezonu zimowego zostanie sprawdzona skuteczność zastosowanych rozwiązań.

Wózkownia

Zarządca zgłosił Inwestorowi prośbę o przekazanie kluczy do wózkowni dla wszystkich lokali. Zgodnie z wolą Rady Wspólnoty klucze zostaną zdeponowane w siedzibie Biura Zarządcy i wydawane będą na wyraźną prośbę.

Spotkania Rady Wspólnoty

Członkowie Rady ustalili, iż spotkania będą odbywać się cyklicznie, co dwa miesiące. Chyba, że zaistnieje potrzeba spotkania nadzwyczajnego. Przed każdym spotkaniem, Zarządca poinformuje Członków Wspólnoty o możliwości składania indywidualnych wniosków, które zostaną poddane pod dyskusje podczas spotkania. Jednocześnie Rada uzgodniła z Zarządcą formę comiesięcznych raportów zawierających informację o najważniejszych sprawach dotyczących Wspólnoty tj.:

 1. Zadłużenie Członków Wspólnoty
 2. Bilans
 3. Lista wniosków od właścicieli
 4. Zestawienie wykonywanych zadań wraz z zaawansowaniem ich wykonania.

Kontener na odpady budowlane

Zarząd postanowił o zaopatrzeniu osiedla w kontener na odpady budowlane. Zarządca podejmie decyzje w tym zakresie stosownie do potrzeb. O możliwości korzystania z kontenera na odpady budowlane, każdorazowo będą informowaniu wszyscy współwłaściciele nieruchomości.

Wnioski do Banku PKO BP

Do przedstawicieli Banku bezpośrednio po spotkaniu Członków Wspólnoty, została wysłana informacja zawierająca wnioski mieszkańców o konieczności montażu barierki dla klientów oddziału banku oraz specjalnego miejsca do przywiązywania psów oraz kosza na śmieci na ich odchody.

Rowerownia

Państwo Piaszczyńscy gotowi są zrezygnować ze swojego miejsca postojowego. Ma to związek z propozycją Rady Wspólnoty, o przekazanie przedmiotowego miejsca Wspólnocie przez Inwestora za symboliczne 1,00 zł, celem zbudowania na jego powierzchni osiatkowanego pomieszczenia na rowery.

Uprzejmie informujemy, że w głosowaniu na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej „Red Park I” w dniu 01 lipca 2014 roku, przyjęto uchwały, które zostały Państwu przesłane przed zebraniem.

W porozumieniu z Zarządem Wspólnoty informujemy, iż karty do głosowania oraz szczegółowe wyniki głosowania dostępne są w biurze Zarządcy. W świetle art. 22 ust. 3 punkt 2 i 3 oraz art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali – Dz. Ust. z 2000 roku, Nr 80, Poz. 903 (z późniejszymi zmianami), Wspólnota Mieszkaniowa „Red Park I” w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 2956 roku nr 382 uchwaliła je w formie ustalonej podczas spotkania.


Informujemy, iż treść przyjętych uchwał oraz łączne wyniki głosowania załączamy w formie PDF Protokołu Komisji mandatowo - skrutacyjnej.

Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej

Zgodnie z Państwa życzeniem Administrator wyszukał z dokumentacji powykonawczej dokumenty dotyczące:

 1. Zasad konserwacji i czyszczenia balustrad zewnętrznych.
 2. Informacje dotyczące gwarancji, przeglądów i regulacji stolarki okiennej.

Dokumenty w formie PDF zamieszczamy poniżej.

Zasady konserwacji balustrad

Przeglądy i konserwacja stolarki okiennej

Prosimy o uaktualnianianie OŚWIADCZEŃ ŚMIECIOWYCH, jeżeli zaistniała zmiana dotycząca ilości osób zamieszkujących lokal mieszkalny od dnia 01 lipca 2014.

Korektę należy złożyć najpóźniej do dnia 14 lipca 2014 roku. Przypominam, iż dla lokali mieszkalnych w których nikt nie zamieszkuje należy złożyć oświadczenie "0".

Poniżej korekta deklaracji w formie PDF.

KOREKTA deklaracji śmieciowej od dnia 01 lipca 2014 roku

Na prośbę Inwestora przypominamy, iż reklamacje i usterki zgłasza się pisemnie.
Przygotowana została KARTA ZGŁOSZENIA USTERKI, na której należy zgłaszać szczegółowo opisać reklamację.

Usterki zgłasza się na formularzu:
1) mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) w Biurze Sprzedaży pozostawiając kartę
3) pocztą tradycyjną na adres Zarządcy: 61-854 Poznań, ul. Mostowa 10


Poniżej formularz w formie PDF.

KARTA ZGŁOSZENIA USTERKI

W związku z licznymi zapytaniami podczas zebrania Wspólnoty, o numer porządkowy budynku informujemy, iż zgodnie z Zawiadomieniem datowanym na dzień 06 sierpnia 2013 roku wydanym przez Zarząd Geodezji i Kastratu Miejskiego GEOPOZ ustala się numer porządkowy: 382 ul. 28 Czerwca 1956 r.

Poniżej umieszczamy dla Państwu skan zawiadomienia w formie PDF.

GEOPOZ zawiadomienie o numerze porządkowym z dnia 06 sierpnia 2013 roku

Podczas spotkania Wspólnoty Mieszkaniowej "Red Park I", w punkcie 3 porządku obrad dokonaliśmy Prezentacji Firmy Zarządzającej. Zgodnie z prośbą zaprotokołowaną podczas spotkania przesyłamy ją dla wszystkich Państwa w formie PDF.

PORTFOLIO Zarządzanie Nieruchomościami ASMA