Pracownicy Działu Zarządzania Nieruchomościami Komercyjnymi od 2004 roku obsługują kompleksowo indywidualne lokale mieszkalne, domy oraz  lokale użytkowe.

W ramach czynności zarządzania proponujemy usługę zarządzania najmem, skierowaną do właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod wynajem. Istotą proponowanej usługi jest utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym, wprowadzanie uzasadnionych udogodnień, wyszukiwanie dobrych najemców.

Zarządzanie ma na celu twórcze wynajdowanie możliwości zwiększania dochodów i zmniejszania wydatków generowanych przez nieruchomość. Uzasadnione i prawidłowe inwestowanie w nieruchomość przynosi korzyści w postaci zwiększania jej wartości.

Wynagrodzenie za zarządzanie jest ustalane indywidualnie, zależne od potrzeb właściciela, określające zakres obowiązków zarządcy.

Nieruchomość profesjonalnie zarządzana nie tylko nie traci na wartości, ale bardzo często ją podnosi. Środki przeznaczone na usługi zarządzania nie są więc środkami utraconymi, lecz są pieniędzmi zainwestowanymi w nieruchomość.

Zapraszamy do indywidualnego zapoznania się ze szczegółową ofertą.