Asma - Tanie nieruchomości komercyjne Poznań
Asma - Nowoczesne wspólnoty mieszkaniowe Poznań
Asma - Profesjonalny wynajem lokali Poznań Asma - Tanie nieruchomości komercyjne Poznań Asma - Tanie nieruchomości komercyjne Poznań

Asma - Tanie nieruchomości komercyjne Poznań

Zarządzanie nieruchomościami, wspólnoty mieszkaniowe

Szanowni Państwo,
ASMA to profesjonalny zarządca nieruchomości – obsługujemy zarówno wspólnoty mieszkaniowe jak i nieruchomości komercyjne. Teren naszej działalności to miasto Poznań i okolice. Mamy przyjemność przedstawić ofertę dotyczącą zarządzania i administrowania budynkami mieszkaniowymi i biurowymi. Okres funkcjonowania firmy w zakresie działalności, jaką jest wynajem lokali (Poznań), umożliwił nam zdobycie odpowiedniego doświadczenia w tak trudnej dziedzinie, jaką jest zarządzanie nieruchomościami, prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i biurowymi, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie zarządzania nieruchomościami, a także pozyskanie pracowników posiadających stosowne wykształcenie, jak również umiejętności praktyczne w zakresie usług świadczonych przez naszą firmę. Zarządzanie nieruchomościami to ważne zadanie, którym mogą zajmować się tylko profesjonaliści. Na nasze wsparcie mogą liczyć zarówno poznańskie nieruchomości komercyjne, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Poznań i okolice to rynek, który zdążyliśmy poznać bardzo dobrze, ten region nie ma przed nami tajemnic jeśli chodzi o kwestie administracyjne.

Przez cały okres działalności firmy staraliśmy się ponadto, aby nasi pracownicy pogłębiali zdobytą do tej pory wiedzę i dostosowywali podejmowanie działania do potrzeb obrotu gospodarczego i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Finansujemy specjalistyczne szkolenia, kursy, wykorzystujemy profesjonalne programy komputerowe usprawniające obsługę nieruchomości pod względem wygody, bezpieczeństwa i obniżenia kosztów świadczonych usług. Wszystkie wyżej sprecyzowane działania sprawiły, iż aktywność gospodarcza skierowana na zarządzanie i administrowanie inwestycjami budowlanymi – zarówno wspólnotami mieszkaniowymi jak i nieruchomościami komercyjnymi – opiera się na solidnych fundamentach, a przede wszystkim na odpowiednio przygotowanym pod względem merytorycznym, jak i praktycznym, zespole ludzi. Zarządzanie nieruchomościami to nasza praca i pasja.

Realizacja potrzeb właścicieli nieruchomości komercyjnych

Głównymi celami naszej działalności jest realizacja potrzeb Właścicieli nieruchomości w kwestii bezpieczeństwa, obniżania kosztów funkcjonowania nieruchomości, utrzymania porządku i czystości, podnoszenia walorów estetycznych określonych inwestycji lokalowych na terenie Poznania. W ramach szerokiego wachlarza usług dotyczących zarządzania nieruchomościami takimi jak wspólnoty mieszkaniowe i nieruchomości komercyjne świadczonych przez naszą jednostkę organizacyjną, zapewniamy bezpośredni i stały kontakt właścicieli nieruchomości z osobami prowadzącymi administrację budynków, co pozwala na bieżące realizowanie decyzji i wytycznych sformułowanych przez naszych potencjalnych klientów. Terenem naszej działalności jest Poznań i to jednocześnie rynek, który znamy najlepiej ze wszystkich firm z branży.


Obsługa techniczna:

 1. Zapewnienie stałej opieki pogotowia technicznego
 2. Bieżący nadzór stanu technicznego połączony z analizą wieloaspektowego stanu nieruchomości oraz związane z nią przygotowywanie propozycji rozwiązań mających na celu utrzymanie wartości nieruchomości
 3. Organizacja obowiązkowych przeglądów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego
 4. Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku w tym Księgi Obiektu Budowlanego
 5. Zapewnienie doraźnych przeglądów i konserwacji urządzeń technicznych
 6. Zapewnienie stałej ochrony przeciwpożarowej
 7. Nadzorowanie zleconych napraw i remontów w tym nadzór inwestorski
 8. Bezzwłoczne usuwanie awarii oraz ich skutków w celu prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 9. Zapewnienie stałej usługi utrzymania porządku wewnętrznego, zewnętrznego , małej architektury i zieleni
 10. Pozyskiwanie wykonawców usług i negocjowanie warunków umów
 11. Przygotowywanie planów remontów oraz konserwacji dla nieruchomości


Obsługa prawno-administracyjna:

 1. Opracowanie procedur przekazania budynku nowo powstałej Wspólnocie z wykorzystaniem dokumentów dedykowanych dla nieruchomości na podstawie dokumentacji powykonawczej
 2. Obsługa prawna związana z przygotowaniem aktów prawnych niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty w tym Statut i Regulamin
 3. Uzyskanie numeru Nip i Regon dla Wspólnoty Mieszkaniowej dla nowo powstałej Wspólnoty
 4. Przygotowywanie zebrań członków Wspólnoty, w tym opracowanie projektów uchwał
 5. Organizowanie bieżących spotkań z zarządem Wspólnoty, prowadzenie zebrań roboczych, terenowych i doraźnych z mieszkańcami
 6. Obsługa zebrań w formie multimedialnej
 7. Negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów oraz firm zewnętrznych
 8. Zapewnienie obsługi reasekuracyjnej w tym ubezpieczenie budynku, likwidacja szkód i indywidualne umowy ubezpieczeniowe
 9. Bieżąca pomoc prawna
 10. Reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym, organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi
 11. Stałe dyżury na nieruchomości


Obsługa finansowo-windykacyjna:

 1. Prowadzenie pełnej księgowości w oparciu o program Granit
 2. Kontrola dokumentów finansowych pod względem formalnoprawnym
 3. Prowadzenie rachunku bankowego
 4. Dokonywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji planu gospodarczego
 5. Rozliczanie mediów w tym indywidualnych lokali
 6. Internetowy dostęp do wszystkich dokumentów Wspólnoty
 7. Prowadzenie indywidualnych e-kartotek
 8. Archiwizowanie dokumentacji księgowo-rozliczeniowej
 9. Windykacja należności
 10. Działania zmierzające do pozyskania dodatkowych źródeł finansowania dla nieruchomości


Nasze atuty to:

 • wieloletnie doświadczenie
 • stała troska o majątek naszych klientów
 • jasne i przejrzyste umowy o zarządzanie
 • zero ukrytych kosztów
 • bezpłatne konsultacje na etapie kończenia procesu inwestycyjnego
 • stała opieka prawna
 • bezpośredni i stały kontakt z zarządem Wspólnoty
 • wykwalifikowani pracownicy

Wynagrodzenie zarządcy jest każdorazowo indywidualnie uzgadniane w oparciu o plan zarządzania przygotowywany dla konkretnej nieruchomości.